КЗО "Середня загальноосвітня школа № 73" ДМР

 
Звітня доповідь директора 2018/2019

Звітна доповідь директора

«Аналіз роботи школи за 2018-2019 рік

та визначення пріоритетних напрямків на 2019-2020 рік»

 

Організаційні питання навчального року

 

        У 2018-2019 навчальному році  колектив комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №73» Дніпровської міської ради відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 №580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Концепції Нової української школи (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 №988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року», Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №87 від 21.02.2018 (у 1 класах), Державного стандарту загальної початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №462 від 20.04.2011 (у 2-4-х класах) працював на ІІІ етапі науково-методичного проекту області «Освітні стратегії соціалізації особистості і громадського суспільства та школи», вчителі школи працювали над проблемою «Стратегії соціалізації особистості в сучасному освітньому просторі».

       Вся робота педагогічного колективу була спрямована на визначення основних показників стабільного відстеження, планування роботи творчих груп, проведення діагностики  рівня готовності педагогів до роботи над проблемою, на забезпечення оптимальних умов фізичного, інтелектуального, психологічного і соціального становлення особистості школярів, досягнення ними рівня навчальних досягнень, що відповідає потенціальним можливостям учнів з урахуванням їхніх пізнавальних інтересів та нахилів.

       Велике значення для вирішення зазначених проблем мала науково-методична робота з педагогічними працівниками школи за такими пріоритетними напрямками:

 1. Створення безпечних умов для навчання, фізичного розвитку та належних умов для соціально-психологічної реабілітації дітей; формування здорового способу життя, відродження духовності, запобігання негативних проявів серед учнівської молоді, дитячої бездоглядності, безпритульності та підліткової злочинності.
 2. Забезпечення психолого-педагогічного супроводу навчально-виховного процесу з використанням сучасних досягнень педагогіки і психології. Системне проведення індивідуальної та групової роботи, яка спрямована на корекцію та розвиток ціннісних орієнтацій учнів, тісну співпрацю педагогів із сім’ями та громадськістю.
 3. Проведення моніторингових досліджень різних аспектів освітнього процесу.
 4. Реалізація комплексного підходу при організації роботи щодо підвищення фахової майстерності вчителів, їх підготовки до переходу на нові стандарти освіти, особливо початкової школи.
 5. Впровадження передового педагогічного досвіду вчителів-експериментаторів та новаторів в роботу, а саме – технології продуктивного навчання, інтерактивної форми навчання.
 6. Подальше впровадження інформаційного компонента в організацію навчально-виховного процесу та його методичного забезпечення, комп’ютерна підтримка уроків та виховних заходів.
 7. Здійснення індивідуального підходу до учнів на основі вивчення їх реальних навчальних можливостей, залучення психолога школи.
 8. Створення психологічного супроводу до профільного навчання (діагностування з виявленням нахилів, спрямованості  і мотивації учнів до повного профілю).
 9. Продовження роботи щодо зміцнення та модернізації навчально-матеріальної бази школи, кабінетів, оснащення їх комп'ютерною технікою, запровадження нових інформаційних технологій.
 10. Виконання Державної програми національно-патріотичного виховання: дотримання вимог чинного законодавства України щодо захисту дітей від будь-яких форм фізичного або психічного насильства (боулінгу); забезпечення висвітлення на сайті школи інформації про діяльність Національної дитячої «гарячої лінії»; впровадження гуртків та факультативних занять, спрямованих на підсилення профілактичної роботи щодо запобігання торгівлі людьми,  девіантної поведінки та правопорушень серед дітей та учнівської молоді; проведення роботи з коректного виявлення дітей, чиї особистісні риси створюють підвищений ризик суїциду;.  Забезпечення систематичного контролю змін в поведінці учнів шляхом здійснення постійного моніторингу ознак, тенденцій, ризиків суіцидальної поведінки; використання сучасних інформаційно-освітніх програм первинної профілактики залежностей та шкідливих звичок, включаючи заходи щодо залучення дітей та учнівської молоді до спорту, творчості, мистецтва, інших громадських заходів із пропаганди здорового способу життя.

        Робота над вивченням цих питань була чітко спланована та залучено всіх працівників для їх виконання. Всі вчителі обрали для роботи індивідуальні методичні проблеми, які були взяти з урахуванням рівня педагогічної майстерності й інтересів педагога.

 

 1. Підведені підсумки роботи на ІІ етапі – науково-методичного проекту області «Освітні стратегії соціалізації особистості і громадського суспільства та школи. Стратегії соціалізації особистості в сучасному освітньому просторі», проведено:
 • Моніторинг якості освіти.
 • Проведено нараду «Про завдання школи на ІІ етапі науково-методичної проблеми області, міста, школи» вересень 2018 р.
 • Впровадження НУШ, перші підсумки (травень 2019р.) та завдання на 2019-2020 навчальний рік.