КЗО "Середня загальноосвітня школа № 73" ДМР

 
Річний план

 

Аналіз роботи школи за 2018-2019 рік та визначення пріоритетних напрямків на 2019-2020 рік.

  1. Організаційні питання навчального року

 

У 2018-2019 навчальному році  колектив комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №73» Дніпровської міської ради працював на V етапі науково-методичного проекту області «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості», вчителі школи почали працювати над проблемою «Педагогіка особистості – шлях компетентісного самовдосконалення вчителя та учня».

Вся робота педагогічного колективу була спрямована на визначення основних показників стабільного відстеження, планування роботи творчих груп, проведення діагностики  рівня готовності педагогів до роботи над проблемою, на забезпечення оптимальних умов фізичного, інтелектуального, психологічного і соціального становлення особистості школярів, досягнення ними рівня навчальних досягнень, що відповідає потенціальним можливостям учнів з урахуванням їхніх пізнавальних інтересів та нахилів.

Велике значення для вирішення зазначених проблем мала науково-методична робота з педагогічними працівниками школи за такими пріоритетними напрямками:

  1. Створення безпечних умов для навчання, фізичного розвитку та належних умов для соціально-психологічної реабілітації дітей; формування здорового способу життя, відродження духовності, запобігання негативних проявів серед учнівської молоді, дитячої бездоглядності, безпритульності та підліткової злочинності.
  2. Забезпечення психолого-педагогічного супроводу навчально-виховного процесу з використанням сучасних досягнень педагогіки і психології. Системне проведення індивідуальної та групової роботи, яка спрямована на корекцію та розвиток ціннісних орієнтацій учнів, тісну співпрацю педагогів із сім’ями та громадськістю.
  3. Проведення моніторингових досліджень різних аспектів освітнього процесу.
  4. Реалізація комплексного підходу при організації роботи щодо підвищення фахової майстерності вчителів, їх підготовки до переходу на нові стандарти освіти, особливо початкової школи.
  5. Впровадження передового педагогічного досвіду вчителів-експериментаторів та новаторів в роботу, а саме – технології продуктивного навчання, інтерактивної форми навчання.
  6. Подальше впровадження інформаційного компонента в організацію навчально-виховного процесу та його методичного забезпечення, комп’ютерна підтримка уроків та виховних заходів.
  7. Здійснення індивідуального підходу до учнів на основі вивчення їх реальних навчальних можливостей, залучення психолога школи.
  8. Створення психологічного супроводу до профільного навчання (діагностування з виявленням нахилів, спрямованості  і мотивації учнів до повного профілю).
  9. Продовження роботи щодо зміцнення та модернізації навчально-матеріальної бази школи, кабінетів, оснащення їх комп'ютерною технікою, запровадження нових інформаційних технологій.

Робота над вивченням цих питань була чітко спланована та залучено всіх працівників для їх виконання. Всі вчителі обрали для роботи індивідуальні методичні проблеми, які були взяти з урахуванням рівня педагогічної майстерності й інтересів педагога.