Підручники для школи

КЗО "Середня загальноосвітня школа № 73" ДМР

 
Звітня доповідь директора за 2019-2020 н.р.

Звітня доповідь директора школи за 2019-2020 н.р.

 

1.     Організаційні питання навчального року

 

У 2019-2020 навчальному році  колектив комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №73» Дніпровської міської ради відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», , Концепції Нової української школи (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 №988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року», Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №87 від 21.02.2018, Державного стандарту загальної початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №462 від 20.04.2011 (у 2-4-х класах) працював на ІVетапі науково-методичного проекту області «Освітні стратегії соціалізації особистості і громадського суспільства та школи», вчителі школи працювали над проблемою «Стратегії соціалізації особистості в сучасному освітньому просторі».

Вся робота педагогічного колективу була спрямована на визначення основних показників стабільного відстеження, планування роботи творчих груп, проведення діагностики  рівня готовності педагогів до роботи над проблемою, на забезпечення оптимальних умов фізичного, інтелектуального, психологічного і соціального становлення особистості школярів, досягнення ними рівня навчальних досягнень, що відповідає потенціальним можливостям учнів з урахуванням їхніх пізнавальних інтересів та нахилів.

Велике значення для вирішення зазначених проблем мала науково-методична робота з педагогічними працівниками школи за такими пріоритетними напрямками:

1.     Створення безпечних умов для навчання, фізичного розвитку та належних умов для соціально-психологічної реабілітації дітей; формування здорового способу життя, відродження духовності, запобігання негативних проявів серед учнівської молоді, дитячої бездоглядності, безпритульності та підліткової злочинності.

2.     Забезпечення психолого-педагогічного супроводу навчально-виховного процесу з використанням сучасних досягнень педагогіки і психології. Системне проведення індивідуальної та групової роботи, яка спрямована на корекцію та розвиток ціннісних орієнтацій учнів, тісну співпрацю педагогів із сім’ями та громадськістю.

3.     Проведення моніторингових досліджень різних аспектів освітнього процесу.

4.     Реалізація комплексного підходу при організації роботи щодо підвищення фахової майстерності вчителів, їх підготовки до переходу на нові стандарти освіти, особливо початкової школи.

5.     Впровадження передового педагогічного досвіду вчителів-експериментаторів та новаторів в роботу, а саме – технології продуктивного навчання, інтерактивної форми навчання.

6.     Подальше впровадження інформаційного компонента в організацію навчально-виховного процесу та його методичного забезпечення, комп’ютерна підтримка уроків та виховних заходів.

7.     Здійснення індивідуального підходу до учнів на основі вивчення їх реальних навчальних можливостей, залучення психолога школи.

8.     Створення психологічного супроводу до профільного навчання (діагностування з виявленням нахилів, спрямованості  і мотивації учнів до повного профілю), впровадження інклюзивного навчання.

9.     Продовження роботи щодо зміцнення та модернізації навчально-матеріальної бази школи, кабінетів, оснащення їх комп'ютерною технікою, запровадження нових інформаційних технологій, створення тренажерної зали.

10.           Виконання Державної програми національно-патріотичного виховання: дотримання вимог чинного законодавства України щодо захисту дітей від будь-яких форм фізичного або психічного насильства (боулінгу); забезпечення висвітлення на сайті школи інформації про діяльність Національної дитячої «гарячої лінії»; впровадження гуртків та факультативних занять, спрямованих на підсилення профілактичної роботи щодо запобігання торгівлі людьми,  девіантної поведінки та правопорушень серед дітей та учнівської молоді; проведення роботи з коректного виявлення дітей, чиї особистісні риси створюють підвищений ризик суїциду;.  Забезпечення систематичного контролю змін в поведінці учнів шляхом здійснення постійного моніторингу ознак, тенденцій, ризиків суіцидальної поведінки; використання сучасних інформаційно-освітніх програм первинної профілактики залежностей та шкідливих звичок, включаючи заходи щодо залучення дітей та учнівської молоді до спорту, творчості, мистецтва, інших громадських заходів із пропаганди здорового способу життя.

11.            Робота в умовах карантину. Забезпечення роботи школи в умовах безконтактного навчання.

Робота над вивченням цих питань була чітко спланована та залучено всіх працівників для їх виконання. Всі вчителі обрали для роботи індивідуальні методичні проблеми, які були взяти з урахуванням рівня педагогічної майстерності й інтересів педагога. Під час карантину вчителі підвищували свій фаховий рівень участю у вебенарах,  друкували свої авторські роботи.

 

2.  Підведені підсумки роботи на ІІІ етапі – науково-методичного проекту області «Освітні стратегії соціалізації особистості і громадського суспільства та школи. Стратегії соціалізації особистості в сучасному освітньому просторі», проведено:

·        Моніторинг якості освіти.

·        Проведено нараду «Про завдання школи на ІІІ етапі науково-методичної проблеми області, міста, школи» вересень 2019 р.

·        Впровадження НУШ, підсумки (травень 2020р.) та завдання на 2020-2021 навчальний рік.

·        Впровадження програми «Інтелект України» 1 клас (Маршалка А.В.).

·        Вчителі школи брали участь і отримали сертифікати (близько 500 шт.) , друкували свої авторські роботи (близько 200 шт).

 

2.2.         Проведено педагогічні ради:

-   Аналіз роботи школи за 2019-2020 н.р. та стратегічні орієнтири освітньої політики України, впровадження НУШ та «Інтелект України»;

-   Інноваційні системи контролю і оцінки якості знань та їх вплив на формування самооцінки учнів;

-   Реалізація розвивально-корекційного напрямку у діяльності класного керівника;

-   Засідання круглого столу на тему «Педагогічні проекти школи та хід їх реалізації».

 

Проведено наради в присутності директора:

-   Охорона праці та життєдіяльності учнів і працівників школи;

-   Готовність навчальних та господарських приміщень до нового навчального року;

-   Стан ведення трудових книжок працівників школи;

-   Про готовність та якість планування навчальної діяльності: навчальні плани та програми, планування роботи факультативів і гуртків,  планування виховної роботи;

-   Стан ведення особових справ учнів;

-   Стан позакласної та позашкільної виховної роботи: робота класних керівників, виховна робота в ГПД;

-   Про роботу громадських організацій (рада школи, піклувальна рада, батьківський комітет);

-   Про результати І етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з основ наук;

-   Про хід атестації;

-   Ведення шкільної документації;

-   Про стан ведення ділових паперів у школи (вхідне та вихідне листування, оформлення стендів, розклад уроків, оголошень, інструкцій, заяв тощо);

-   Про проведення контрольних зрізів знань із навчальних предметів;

-   Про організацію свята Миколая, Нового року та зимових канікул учнів;

-   Про результати участі учнів школи в ІІ етапі всеукраїнських олімпіад з навчальних дисциплін;

-   Про результати навчально-виховної роботи за І семестр 2019-2020 н.р.;

-   Про систему роботи вчителів які атестуються;

-   Про стан протипожежної роботи в школі;

-   Про результати фронтального контролю за навчально-виховним процесом в 11-му класі;

-   Науково-дослідна робота в школі;

-   Про роботу ради профілактики школи щодо запобігання бездоглядності та правопорушенням серед учнів;

-   Медичний огляд учнів (організація та результати);

-   Про оздоровлення учнів школи в літній період (он-лайн);

-   Про планування роботи на новий навчальний рік(он-лайн) ;

-   Про попередні плани щодо працевлаштування випускників школи (он-лайн);

-   Про організацію та умови конкурсного відбору учнів на 2020-2021 н.р. (он-лайн)

 

Проведено наради в присутності заступника директора:

-   Підсумки огляду готовності навчальних кабінетів;

-   Комплектування факультативів, гуртків і секцій;

-   Планування роботи з атестацій вчителів;

-   Тематичне планування на перше півріччя предметів базових дисциплін;

-   Ведення класних журналів;

-   Проведення учнівських предметних олімпіад;

-   Підсумки тижня правових знань;

-   Підсумки перевірки класних журналів і виконання навчальної програми географії, хімії, біології;

-   Підсумки ІІ етапу учнівських олімпіад, тижня писемності;

-   Результати перевірки класних журналів: поточних оцінок і обліку відвідування;

-   про роботу педагогів під час карантину;

-   Про проведення контрольних робіт;

-   Підсумки проведення контрольних робіт (он-лайн);

-   Підсумки проведення перевірки класних журналів.

  

3. Шкільні методичні об'єднання учителів працювали за пріоритетними напрямами:

     1.     Вчителі російської мови та літератури «Виховання інноваційної особистості школяра, розкриття його творчого потенціалу через залучення учнів до моральних й естетичних загальнолюдських цінностей, культурним традиціям свого народу, через розвиток пізнавальних інтересів, удосконалення вмінь самостійно поповнювати знання». (Керівник  ШМК Бусигіна О.С.);

     2.     Вчителів історії, географії та захист Вітчизни «Компетентність учителя як умова забезпечення ефективності формування базових учнів» (Керівник Дьоміна І.Б.);

     3.     Методоб’єднання вчителів компетентностей початкових класів «Інноваційні підходи до організації навчальної діяльності молодших школярів». (Керівник ШМК Фролова М.В.);

     4.     Вчителі іноземних мов «Формування поняття про роль мови як елемента культури народу і про потребу користування нею як важливим засобом міжкультурного спілкування» (Керівник ШМК Шаменко Л.С.);

      5.     Вчителі української мови та літератури «Впровадження інноваційних технологій на уроках мови та літератури для розвитку особистості учнів» (Керівник ШМК Волкова Т.В.);

     6.     Вчителі математики, фізики, інформатики, праці  «Реалізація особистісно-зорієнтованого навчання в умовах профільності освіти» (Керівник ШМК Осляк О.В.);

     7.     Вчителі хімії та біології «Навчання: цілеспрямований організований процес взаємодії вчителя й учнів» (Керівник ШМК Фартушна С.А.);

     8.     Приділяючи увагу розвитку інноваційної особистості, враховуючи індивідуальний підхід до учнів, учителі в своїй роботі використовують передові інноваційні технології, застосовують нестандартні форми роботи, урізноманітнюють форми контролю знань. Однією з таких форм роботи з педагогічними працівниками були практичні семінари. Було проведено міський  семінар з ОТМ з питань впровадження в навчально-виховний процес сучасних педагогічних технологій, формування позитивно-ціннісного ставлення педагогічних інновацій, створення інноваційного простору шкільної освіти за темою «Активізація пізнавальної діяльності учнів з метою покращення рівня їх навчальних досягнень», міський День ЦЗ, відкрито кімнату-музей Т.Г. Шевченка та кімнату-музей воїнам-інтернаціоналістам;

      9.     Аналіз роботи МО в режимі відеоконференцій.

4.            Плідно працювали над впровадженням науково-методичного проекту області (ІІІ етап) теоретичного обґрунтування та практичної реалізації проблемної теми школи створити творчу групу в такому складі:

§  Калініченко О.М.

§  Фролова М.В.

§  Кірюхіна М.В.

§  Бусигіна О.С.

§  Шаменко Л.С.

§  Бєзєва І.М.

§  Осляк О.В.

 

 5.  Результати участі у І етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2019-2020 навчальному році:  42 призових місць .

 

6.  Брали участь у конкурсах:

§  «Колосок», «Кенгуру»;

§  Всеукраїнських: «Соняшник», «Левеня», «Патріот»;

§  Олімпус.

7.  З метою забезпечення якості освіти та надання методичної допомоги вчителям-предметникам вивчено рівень знань та стан викладання російської мови та літератури, української мови та літератури, історії та правознавства, основ здоров’я та фізичної культури.

8.  Виконано курсову перепідготовку вчителів у 2019-2020 р. та сплановано її на 2020-2021 р.

9.  Проведено предметні методичні тижні:

§   Української мови та літератури;

§   Історії та правознавства;

§   Безпеки дитини, основ здоров’я та фізичної культури;

10.  Проведено конкурс-огляд на кращу педагогічну лабораторію (кабінет):

1ІІ місце – Мосійко Т.М., ІІ місце – Ракович О.Л., І місце – Маршалка А.В.

11.  З метою обміну досягненнями у професійній майстерності та встановлення міжпредметних зв’язків було організовано взаємо відвідування уроків.

12.  Щомісяця проводились методичні наради з актуальних проблем навчально-виховного процесу, виконали концепції національно-патріотичного виховання.

13.  Продовжено роботу щодо впровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес.

14.  Протягом року проведено чергову атестацію педагогічних працівників .

Згідно наказу по школі від ______________ «Про підсумки атестації педагогічних працівників у 2020 р.»

15.  Вивчено досвід роботи вчителів – Маршалки А.В., Ракович О.Л., Фартушної С.А.

16.  Організовано методичний супровід щодо підготовки та проведення  ЗНО у 2020 році в умовах карантину:

§  Проведено роз’яснювальну роботу серед учнів, батьків щодо змісту нових нормативних документів з питань проведення ЗНО в умовах карантину;

§  Обговорено на засіданнях ШМО  питання раціонального впровадження тестових технологій при оцінюванні навчальних досягнень учнів.

 

15. Завдання педагогічного колективу на 2020-2021 навчальний рік

                                  1. Адміністрації школи:

1.1. Спрямувати роботу педагогічного колективу на виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, завдань Державних стандартів загальної початкової, базової і повної середньої освіти відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 №580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Концепції Нової української школи (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 №988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року», Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №87 від 21.02.2018, Державного стандарту загальної початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №462 від 20.04.2011. Впровадження програми «Інтелект України» 1 та 2 класи.                                                        

1.2. Забезпечувати впровадження сучасного освітнього моніторингу та менеджменту з урахуванням державно-громадського управління.                                                            

1.3. Забезпечувати розвиток та функціонування української мови як державної, задоволення мовно-освітніх потреб національних меншин, створення умов для вивчення іноземних мов, національно-патріотичного виховання згідно Закону України «Про мову».                                                            

1.4. Забезпечити умови для диференціації навчання, посилення професійної орієнтації та до профільної підготовки, забезпечення профільного навчання, індивідуальної освітньої траєкторії розвитку учнів відповідно до їх особистісних потреб, інтересів та здібностей, проведення уроків в режимі відеоконференцій та «ZOOM».                                                            

1.5. Поліпшити умови для утримання та навчання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей з обмеженими фізичними можливостями та з зони АТО, забезпечивши соціально-педагогічний супровід та підтримку зазначеної категорії дітей, розвиток інклюзивного навчання у 1-А та 1-В класах.                                                            

1.6. Забезпечити необхідні оптимальні умови для впровадження оновленого змісту освіти  та новітніх технологій під час роботи з педагогічними працівниками і батьками в школі.                                                         

1.7. Удосконалювати систему методичної роботи вчителів на основі аналітично-прогностичної роботи, впроваджувати моніторингові дослідження якості знань та умінь учнів, аналізу роботи персонально кожного учня.                                                         

1.8. Сприяти створенню оптимальних умов для повноцінного навчання дітей з особливими потребами, надання їм широкого спектру соціально-психологічних послуг для успішної соціалізації, сформувати умови для інклюзивної освіти, створення ресурсної кімнати.                                                            

1.9. Здійснювати заходи відповідно до Програми національно-патріотичного виховання учнів.

1.10. Сприяти розвитку євро інтеграційного та туристсько-краєзнавчого напрямку виховної роботи з учнями.

1.11. Забезпечити умови для подальшого впровадження дистанційного навчання, якісного інформаційного наповнення шкільного сайту, вихід до мережі Інтернет учасників навчального  процесу, забезпечити діджиталізацію освіти.                                                          

1.12. Посилити контроль за руховим режимом учнів за рахунок уроків фізичної культури, спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи в позаурочний час, розширення кількості спортивних гуртків.                                                           

1.13. Посилити контроль за педагогічними працівниками за дотриманням педагогічної етики.

 

         2. Методичній раді школи:

2.1. Здійснювати методичний супровід упровадження нової української школи.                                 

2.2. Забезпечити сучасний психолого-педагогічний та науково-методичний супровід навчального  процесу.                               

2.3. Вжити організаційно-методичних заходів щодо організації сучасного освітнього середовища учнів 1-4-х, 9-х  класів.                                                  

2.4. Сприяти удосконаленню у школі електронного обігу шкільної документації для батьків, учнів, поширенню навчання учнів і інтерактивному режимі, діджиталізації освіти.                                 

2.5. Створювати сучасне освітнє середовище заради гідності дитини.                                 

2.6. Оновлення законодавчо-нормативної бази системи освіти.                                          

2.7. Оптимізація структури системи освіти, впровадження курсу «Інтелект України» 1 та 2 класи.                                           

2.8. Модернізація змісту освіти.                                          

2.9. Підвищення якості освіти на інноваційній основі.                                          

2.10. Створення системи національного виховання, розвитку та соціалізація дітей та молоді.            

2.11. Забезпечення доступності та безперервності освіти, інклюзивної освіти.

2.12. Інформатизація освіти.

2.13. Розвиток наукової та інноваційної діяльності освіти.

2.14. Забезпечення національного моніторингу якості освіти.2.15. Участь в обговоренні проекту Концепції середньої освіти в Україні.

2.15. Врахувати зміни у викладанні та оцінюванні досягнень учнів початкової школи згідно вимог НУШ.

2.16. Робота школи  в умовах дистанційного навчання та інших форм безконтактного навчання.